Subaru 2022 price in Saudi Arabia

Subaru XV 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Subaru XV 2022 SAR 79,000 - 92,000 specs >

Subaru Outback 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Subaru Outback 2.5 2022 SAR 90,000 - 115,000 specs >
Subaru Outback 3.6 2022 SAR 135,000 - 136,000 specs >

Subaru Legacy 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Subaru Legacy 2022 SAR 93,000 - 119,000 specs >

Subaru Forester 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Subaru Forester 2022 SAR 82,000 - 110,000 specs >

Subaru Impreza WRX 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Subaru Impreza WRX 2022 SAR 152,000 - 153,000 specs >

Subaru Impreza 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Subaru Impreza 1.6i 2022 SAR 72,000 - 73,000 specs >
Subaru Impreza 2.0i 2022 SAR 79,000 - 80,000 specs >

Find us on social

Browse by Year