Toyota 2021-2022 price in Saudi Arabia

Toyota Land Cruiser 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 2022 SAR 230,000 - 260,000 specs >
Toyota Land Cruiser 3.5T V6 2022 SAR 300,000 - 400,000 specs >

Toyota Land Cruiser Prado SWB 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser Prado SWB 2022 Not Sold Here specs >

Toyota Hilux 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Hilux 2.7 Single Cab 4x2 2022 SAR 77,700 - 78,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Single Cab 4x4 2022 SAR 99,250 - 100,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Double Cab 4x2 2022 SAR 85,000 - 86,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Double Cab 4x4 2022 SAR 101,750 - 102,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Double Cab 4x4 2022 SAR 112,000 - 115,000 specs >
Toyota Hilux 4.0 V6 Double Cab 4x4 2022 SAR 143,000 - 144,000 specs >

Toyota Avanza 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Avanza STD 2022 SAR 49,000 - 51,000 specs >
Toyota Avanza XL 2022 SAR 52,000 - 54,000 specs >

Toyota FJ Cruiser 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota FJ Cruiser std 2022 SAR 147,000 - 148,000 specs >
Toyota FJ Cruiser FJ 1 2022 SAR 156,975 - 157,000 specs >
Toyota FJ Cruiser FJ 2 2022 SAR 167,095 - 168,000 specs >

Toyota Innova 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Innova STD 2022 SAR 91,980 - 92,000 specs >
Toyota Innova XL 2022 SAR 99,645 - 100,000 specs >

Toyota Avalon 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Avalon XLE 2022 SAR 145,000 - 146,000 specs >
Toyota Avalon Limited 2022 SAR 165,000 - 166,000 specs >

Toyota Corolla 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Corolla 1.6 XLI 2022 SAR 68,775 - 75,285 specs >
Toyota Corolla 1.6 GLI 2022 SAR 74,800 - 75,000 specs >
Toyota Corolla 2.0 GLI 2022 SAR 91,665 - 92,000 specs >
Toyota Corolla 1.8 hybrid 2022 SAR 82,950 - 91,245 specs >

Toyota RAV-4 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota RAV-4 2.0 LE 2022 SAR 91,770 - 92,000 specs >
Toyota RAV-4 2.0 XLE 2022 SAR 107,100 - 108,000 specs >
Toyota RAV-4 2.5H LE HEV 2022 SAR 108,150 - 109,000 specs >
Toyota RAV-4 2.5H LTD HEV 2022 SAR 131,040 - 131,100 specs >

Toyota Supra 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Supra 2.0T GR 2022 SAR 179,900 - 180,000 specs >
Toyota Supra 3.0T GR 2022 SAR 199,000 - 200,000 specs >

Toyota Granvia 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Granvia 3.7L Executive 2022 AED 184,640 - 185,000 specs >
Toyota Granvia 3.7L Premium 2022 AED 191,100 - 192,000 specs >
Toyota Granvia 2.8TD Executive 2022 AED 187,845 - 188,000 specs >

Toyota Land Cruiser Pickup 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser Pickup 4.0L 2022 SAR 115,080 - 136,080 specs >
Toyota Land Cruiser Pickup 4.5L Diesel 2022 SAR 140,595 - 147,105 specs >

Toyota Hiace 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Hiace 3.5L panel van 2022 SAR 97,335 - 98,000 specs >
Toyota Hiace 2.8TD panel van 2022 SAR 103,740 - 104,000 specs >
Toyota Hiace 3.5L panel van 2022 SAR 109,200 - 110,000 specs >

Toyota Fortuner 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Fortuner 2.7L GX2 4x2 2022 AED 117,875 - 118,000 specs >
Toyota Fortuner 2.7L GX2 4x4 2022 AED 127,995 - 128,000 specs >
Toyota Fortuner 2.4D GX2 4x2 2022 AED 127,995 - 128,000 specs >
Toyota Fortuner 2.4D GX2 4x4 2022 AED 137,770 - 138,000 specs >
Toyota Fortuner 4.0L VX1 4x4 2022 AED 151,685 - 152,000 specs >
Toyota Fortuner 4.0L VX2 4x4 2022 AED 164,565 - 165,000 specs >

Toyota Yaris Sedan 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Yaris Sedan Y 1.3L MT 2022 SAR 48,195 - 49,000 specs >
Toyota Yaris Sedan Y 1.5L CVT 2022 SAR 51,975 - 52,000 specs >
Toyota Yaris Sedan YX 1.5L CVT 2022 SAR 57,000 - 58,000 specs >

Toyota Land Cruiser Prado 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX 2022 SAR 134,190 - 135,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TXL1 2022 SAR 146,370 - 147,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TXL3 2022 SAR 154,035 - 155,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 TXL1 2022 SAR 165,060 - 166,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 VX1 V6 2022 SAR 182,595 - 183,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 VX3 V6 2022 SAR 209,160 - 210,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 3.0TC TX Diesel 2022 SAR 133,140 - 134,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 3.0TC TXL Diesel 2022 SAR 144,165 - 145,000 specs >

Toyota Camry 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Camry 2.5 LE Std 2022 SAR 85,050 - 85,100 specs >
Toyota Camry 2.5 LE Mid 2022 SAR 87,045 - 87,100 specs >
Toyota Camry 2.5 GLE 2022 SAR 97,440 - 98,000 specs >
Toyota Camry 2.5 SE 2022 SAR 99,015 - 99,100 specs >
Toyota Camry 3.5 SE 2022 SAR 110,040 - 111,000 specs >
Toyota Camry 3.5 Grande 2022 SAR 120,855 - 121,000 specs >

Toyota Corolla Cross 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Corolla Cross XL 2022 SAR 89,900 - 90,000 specs >
Toyota Corolla Cross GL 2022 SAR 100,900 - 101,000 specs >

Toyota Highlander 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Highlander LE HEV 2WD 2022 SAR 132,300 - 133,000 specs >
Toyota Highlander GLE HEV 4WD 2022 SAR 143,325 - 144,000 specs >
Toyota Highlander LTD HEV 2WD 2022 SAR 165,375 - 166,000 specs >
Toyota Highlander LTD HEV 4WD 2022 SAR 170,940 - 171,000 specs >

Toyota C-HR 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota C-HR 1.8L GX Hybrid 2022 SAR 86,900 - 87,000 specs >
Toyota C-HR 1.8L VX Hybrid 2022 SAR 93,900 - 94,000 specs >

Toyota Land Cruiser 70 2022 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser 70 3-door 2022 SAR 130,985 - 135,000 specs >
Toyota Land Cruiser 70 5-door 2022 SAR 138,690 - 139,000 specs >
Toyota Land Cruiser 70 4.5TD V8 5-door 2022 SAR 176,870 - 177,000 specs >

Toyota Avalon 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Avalon XLE 2021 SAR 145,000 - 146,000 specs >
Toyota Avalon Limited 2021 SAR 165,000 - 166,000 specs >

Toyota Yaris Sedan 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Yaris Sedan Y 1.3L MT 2021 SAR 48,195 - 49,000 specs >
Toyota Yaris Sedan Y 1.5L CVT 2021 SAR 51,975 - 52,000 specs >
Toyota Yaris Sedan YX 1.5L CVT 2021 SAR 57,000 - 58,000 specs >

Toyota Land Cruiser Prado 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX 2021 SAR 134,190 - 135,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TXL1 2021 SAR 146,370 - 147,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TXL3 2021 SAR 154,035 - 155,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 TXL1 2021 SAR 165,060 - 166,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 VX1 V6 2021 SAR 182,595 - 183,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 VX3 V6 2021 SAR 209,160 - 210,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 3.0TC TX Diesel 2021 SAR 133,140 - 134,000 specs >
Toyota Land Cruiser Prado 3.0TC TXL Diesel 2021 SAR 144,165 - 145,000 specs >

Toyota Rush 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Rush EX 2021 SAR 68,500 - 69,000 specs >
Toyota Rush GX 2021 SAR 73,000 - 74,000 specs >

Toyota Innova 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Innova STD 2021 SAR 91,980 - 92,000 specs >
Toyota Innova XL 2021 SAR 99,645 - 100,000 specs >

Toyota FJ Cruiser 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota FJ Cruiser std 2021 SAR 147,000 - 148,000 specs >
Toyota FJ Cruiser FJ 1 2021 SAR 156,975 - 157,000 specs >
Toyota FJ Cruiser FJ 2 2021 SAR 167,095 - 168,000 specs >

Toyota Avanza 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Avanza STD 2021 SAR 49,000 - 51,000 specs >
Toyota Avanza XL 2021 SAR 52,000 - 54,000 specs >

Toyota Hilux 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Hilux 2.7 Single Cab 4x2 2021 SAR 77,700 - 78,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Single Cab 4x4 2021 SAR 99,250 - 100,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Double Cab 4x2 2021 SAR 85,000 - 86,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Double Cab 4x4 2021 SAR 101,750 - 102,000 specs >
Toyota Hilux 2.7 Double Cab 4x4 2021 SAR 112,000 - 115,000 specs >
Toyota Hilux 4.0 V6 Double Cab 4x4 2021 SAR 143,000 - 144,000 specs >

Toyota Land Cruiser Prado SWB 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser Prado SWB 2021 Not Sold Here specs >

Toyota Corolla Cross 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Corolla Cross XL 2021 SAR 89,900 - 90,000 specs >
Toyota Corolla Cross GL 2021 SAR 100,900 - 101,000 specs >

Toyota C-HR 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota C-HR 1.8L GX Hybrid 2021 SAR 86,900 - 87,000 specs >
Toyota C-HR 1.8L VX Hybrid 2021 SAR 93,900 - 94,000 specs >

Toyota Land Cruiser 70 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser 70 3-door 2021 SAR 130,985 - 135,000 specs >
Toyota Land Cruiser 70 5-door 2021 SAR 138,690 - 139,000 specs >
Toyota Land Cruiser 70 4.5TD V8 5-door 2021 SAR 176,870 - 177,000 specs >

Toyota Highlander 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Highlander LE HEV 2WD 2021 SAR 132,300 - 133,000 specs >
Toyota Highlander GLE HEV 4WD 2021 SAR 143,325 - 144,000 specs >
Toyota Highlander LTD HEV 2WD 2021 SAR 165,375 - 166,000 specs >
Toyota Highlander LTD HEV 4WD 2021 SAR 170,940 - 171,000 specs >

Toyota Land Cruiser 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser 4.0L GX 2021 SAR 188,100 - 189,000 specs >
Toyota Land Cruiser 4.0L GXR 2021 SAR 218,700 - 219,000 specs >
Toyota Land Cruiser 4.5L V8 Diesel GXR 2021 SAR 208,500 - 209,000 specs >
Toyota Land Cruiser 4.6L V8 GXR 2021 SAR 241,000 - 242,000 specs >
Toyota Land Cruiser 5.7L V8 VXR 2021 SAR 264,400 - 316,000 specs >

Toyota Supra 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Supra 3.0L 2021 SAR 229,000 - 231,000 specs >

Toyota Previa 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Previa 2021 Not sold in KSA specs >

Toyota Granvia 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Granvia 3.7L Executive 2021 AED 184,640 - 185,000 specs >
Toyota Granvia 3.7L Premium 2021 AED 191,100 - 192,000 specs >
Toyota Granvia 2.8TD Executive 2021 AED 187,845 - 188,000 specs >

Toyota Land Cruiser Pickup 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Land Cruiser Pickup 4.0L 2021 SAR 115,080 - 136,080 specs >
Toyota Land Cruiser Pickup 4.5L Diesel 2021 SAR 140,595 - 147,105 specs >

Toyota Hiace 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Hiace 3.5L panel van 2021 SAR 97,335 - 98,000 specs >
Toyota Hiace 2.8TD panel van 2021 SAR 103,740 - 104,000 specs >
Toyota Hiace 3.5L panel van 2021 SAR 109,200 - 110,000 specs >

Toyota Fortuner 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Fortuner 2.7L GX2 4x2 2021 AED 117,875 - 118,000 specs >
Toyota Fortuner 2.7L GX2 4x4 2021 AED 127,995 - 128,000 specs >
Toyota Fortuner 2.4D GX2 4x2 2021 AED 127,995 - 128,000 specs >
Toyota Fortuner 2.4D GX2 4x4 2021 AED 137,770 - 138,000 specs >
Toyota Fortuner 4.0L VX1 4x4 2021 AED 151,685 - 152,000 specs >
Toyota Fortuner 4.0L VX2 4x4 2021 AED 164,565 - 165,000 specs >

Toyota Camry 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Camry 2.5 LE Std 2021 SAR 85,050 - 85,100 specs >
Toyota Camry 2.5 LE Mid 2021 SAR 87,045 - 87,100 specs >
Toyota Camry 2.5 GLE 2021 SAR 97,440 - 98,000 specs >
Toyota Camry 2.5 SE 2021 SAR 99,015 - 99,100 specs >
Toyota Camry 3.5 SE 2021 SAR 110,040 - 111,000 specs >
Toyota Camry 3.5 Grande 2021 SAR 120,855 - 121,000 specs >

Toyota RAV-4 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota RAV-4 2.0 LE 2021 SAR 91,770 - 92,000 specs >
Toyota RAV-4 2.0 XLE 2021 SAR 107,100 - 108,000 specs >
Toyota RAV-4 2.5H LE HEV 2021 SAR 108,150 - 109,000 specs >
Toyota RAV-4 2.5H LTD HEV 2021 SAR 131,040 - 131,100 specs >

Toyota Corolla 2021 price in Saudi Arabia

Trim Version Saudi Arabia price
Toyota Corolla 1.6 XLI 2021 SAR 68,775 - 75,285 specs >
Toyota Corolla 1.6 GLI 2021 SAR 74,800 - 75,000 specs >
Toyota Corolla 2.0 GLI 2021 SAR 91,665 - 92,000 specs >
Toyota Corolla 1.8 hybrid 2021 SAR 82,950 - 91,245 specs >

Find us on social